Kontakt

Poljoprivredna zadruga "Klekovača"

Adresa sjedišta:

Centar bb, PETROVAC – DRINIĆ 79290

Mob. +387 65 644 214

Tel za narudžbe:
+387 65 895 939

Mail: p.z.klekovaca@gmail.com