Poljoprivredna zadruga "Klekovača"

Kako smo došli na ideju

U začecima formiranja zadruge u prvi plan smo stavili ne samo vlastiti interes nego interes šire zajednice.

Krenuli smo od potreba lokalnog stanovništva za plasmanom proizvoda. Mali poljoprivredni proizvođači nemaju kapacitet da izrade kvalitetan marketing i oblik sa kojim će se pojaviti na tržištu a u isto vrijeme da brinu oko drugih elemenata poslovanja. Shvatili smo da im tu trebamo biti desna ruka na bazi ekonomskog i zajedničkog interesa.

Kada govorimo o zelenoj ekonomiji i važnosti integracije tog principa u društvu razmišljali smo o održivosti – koliko mali proizvođač može da bude održiv na bazi vlastite proizvodnje. Tako da smo se na početku ponudili kooperantima da budemo jedan oslonac disperzije u plasmanu tih proizvoda odnosno na gradnji budućeg i zajedničkog interesa.

Pz Klekovača danas

Bavimo se proizvodnjom i preradom autohtonih žitarica i uljarica, po zdravim i ekološkim principima.  Zadruga Klekovača postoji 6 godina. Danas zapošljavamo 5 radnika i prodajemo robu na cijeloj teritoriji BiH. Imamo preko 50 kooperanata s kojima aktivno suradjujemo iz godine u godinu i ta se mreža stalno širi.

Zadruga se trudi da bude ekološki osviještena i tu svijest prenosi i na kooperante. Forsiramo i njegujemo uzgoj starih sjemena, ekološki način uzgoja jer želimo biti prepoznatljivi po tome što radimo biološki ispravne, funkcionalne proizvode.

Grain field

Naš glavni kooperant-priroda

Klekovača, Oštrelj i Osječenica su naša utočišta prirode, čistoće, plodnosti i žitarica koje za vas proizvodimo s ljubavlju i predanošću.

Žitarice koje uzgajamo su autohtone, sačuvane za nas, proizvedene 100 odsto prirodno za vas koji se sjećate ukusa i mirisa domaćeg hljeba i ne pristajete na manje od zdrave i svježe hrane na vašem stolu.

Imamo sve što nam treba u genima, srcu, zavičaju. Naša hrana je organska, a naša priča istinita.