Poljoprivredna zadruga “Кlekovača” je učestvovala na projektu, koji finansira IFAD, te na osnovu projekta doprinijela da se obezbijede sredstva za rekonstrukciju skoro dva kilometra vodovoda u ovoj opštini i nabave dva žitna silosa i sušara, jedina takva u okolini od 80 kilometara

Izvor: https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=553625